Noctua alerts houden je scherp

Hoe grijp je als onderzoeker tijdig in? Waar moet je als onderzoeker op reageren? Welke aanpassingen bij de Kamer van Koophandel moeten leiden tot een signaal? De basis van iedere onderzoeker is een goed ingericht KYC, CDD en AML proces. Daar boven op zijn automatisch gegenereerde alerts die de onderzoeker scherp houden.

Artificial Narrow Intelligence (ANI)

Automatische alerts, met ANI gegenereerd, schelen je als onderzoeker heel veel tijd, je kunt tijdig ingrijpen bij veranderingen en je voorkomt verrassingen.

De alert functie zoekt op basis van vooraf gedefinieerde veranderingen bij een bestaande relatie in diverse databronnen. Maar ook een verandering in het sentiment voor nieuwsberichten kan aanleiding geven voor een alert.

Alerts voor verleende vergunningen

Vergunningen afgegeven onder de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) door gemeenten, provincies en ministeries hebben een toetsing vooraf. Toetsing achteraf of aan de verleende vergunningsvoorwaarden wordt voldaan ontbreekt veelal mede door gebrek aan tijd of dat dit onder verantwoordelijkheid van een andere afdeling ligt. De oplossing is het instellen van een alert.

Voorbeeld van een alert: bij eigendomswijzigingen na verkrijgen van de vergunning door een stroman, waarbij een criminele organisaties het bedrijf in handen krijgt. Een ander voorbeeld is de aanpassing van de financieringsstructuur waarna mogelijk criminele organisaties participeren in de bedrijfsvoering.

Het voordeel van de alert functionaliteit is dat hiermee tijdig mogelijk frauduleuze activiteiten worden gedetecteerd en je als onderzoeker snel kunt ingrijpen.

Alerts rond relatiebeheer

De ISO 27001 en 27002 normering: voor jou als onderzoeker mogelijk minder interessant, maar voor bepaalde collega´s essentieel. De ISO 27001 en 27002 hebben een apart hoofdstuk gewijd aan relatiebeheer (klanten en leveranciers). Logische momenten voor klant of leverancierscontact zijn vanuit de ISO normeringen bezien, eigendomswijziging (UBO), wijziging van directie, verhuizing, deponeren van betalingsonmacht of niet deponeren jaarrekening. In de praktijk wordt dit echter vaak helemaal niet of te laat opgemerkt. Dit wordt voorkomen met een software-alert ingesteld op genoemde veranderingen in bijvoorbeeld het UBO-register, Kamer van Koophandel en dergelijke.

Het niet of niet tijdig deponeren van de jaarrekening is veelal een signaal dat er iets aan de hand is. Voor jou als onderzoeker misschien niet direct noodzakelijk om in te grijpen, maar voor je collega de accountmanager mogelijk tijd om actie te nemen om bijvoorbeeld de betalingsvoorwaarden met de relatie aan te passen.

Related Posts