Enhanced due diligence (EDD)

Dieper onderzoek

Enhanced Due Diligence (EDD) is een specifiek onderdeel van het KYC-proces. De EDD-analist onderzoekt op een dieper niveau (potentiële) klanten en bijbehorende risico’s. Bij een normaal klantenonderzoek komen deze risico’s niet aan de oppervlakte. EDD gaat verder dan CDD en streeft naar een hoger niveau van identiteitsborging. Daarbij inventariseert en analyseert de analist bijvoorbeeld ook de risicocategorie.

EDD is specifiek ontworpen om risicovolle of vermogende klanten en grote transacties kritisch onder de loep te nemen. Deze categorie klanten en transacties brengt immers grotere risico’s met zich voor de financiële sector. Om deze risico’s uit te sluiten, zijn een strenge regulering en controle daarom cruciaal.

Kenmerken

Noctua ondersteunt de volgende EDD-kenmerken:
  • Rigoureus en robuust beleid, inclusief bewijslast en gedetailleerde informatie
  • Gedetailleerde documentatie van EDD-proces (bij voorkeur met validatie van onderzoeksstappen en informatiebronnen)
  • Vragen met redelijke zekerheid om KYC-risicobeoordeling te berekenen
  • Speciale aandacht voor prominente personen (PEP’s), die vanwege hun positie een hoger risico lopen

Past dit bij uw onderneming?

Neem dan snel contact met ons op voor een demo