Unlimited due diligence (UDD)

Grootschalig onderzoek

Unlimited Due Diligence (UDD) is de meest uitgebreide vorm van onderzoek. Een onderzoek kan soms vele maanden in beslag nemen. Het ontbreken van een vaste structuur van onderzoeken maakt dat de software instellingen zeer flexibel moeten zijn. De UDD analist onderzoekt op alle mogelijke niveaus naar alle mogelijke signalen inclusief (nog) onbekende signalen. Vanuit de software bezien vereist UDD de meeste functionaliteiten van alle soorten due diligence, daarnaast heeft de UDD onderzoeker alle beschikbare bronnen ter beschikking.

UDD wordt onder andere uitgevoerd door toezichthouders bij hun onderzoek naar instanties die onder de controle vallen. Functionaliteiten van de Noctua software zoals: alerts, red flags, gebiedsscan en additionele informatie over de omgeving waar een entiteit zich bevindt, worden optimaal ingezet. UDD kan zelfs leiden tot nieuwe gewenste functionaliteiten die worden ontwikkeld en toegevoegd.

Ondersteuning

Noctua ondersteunt de UDD-onderzoeker met:
  • Flexibele software instellingen
  • Dynamisch klikken: gevonden data is niet statisch, er kan verder worden onderzocht vanuit iedere nieuwe positie
  • Maatwerk: nieuwe functionaliteiten worden voor de UDD onderzoeker op verzoek ontwikkeld
  • Casemanagement: vastlegging per case

Past dit bij uw onderneming?

Neem dan snel contact met ons op voor een demo