Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD)

KYC en CDD

De afkorting KYC staat voor ‘Know Your Customer’. CDD of ‘Customer Due Diligence’ betekent vrij vertaald ‘gepaste zorgvuldigheid’. CDD omvat het beleid waarin organisaties tot in de kleinste details op de hoogte zijn van de bedrijven waarmee ze samenwerken of zakendoen.

Niet alleen voor organisaties zelf is het belangrijk dat ze de wet- en regelgeving naleven. Die verplichting geldt natuurlijk ook voor (potentiële) klanten. Om reputatieschade te voorkomen, is het daarom verstandig om klanten vooraf uitgebreid te screenen.

Regelgeving

De maatregelen voor KYC liggen vast in zowel de Nederlandse als de Europese wetgeving. Voor (financiële) instellingen is deze grondige kennis van de klant cruciaal om de mogelijke risico’s van fraude en criminaliteit uit te sluiten. Sterker nog: ze zijn verplicht om een goed KYC/CDD-beleid uit te stippelen en te voeren.

Past dit bij uw onderneming?

Neem dan snel contact met ons op voor een demo