Digitaal speuren naar red flags

Goed onderzoek vereist een grondige voorbereiding. Als onderzoeker weet je dat. Twee basisvragen zijn richtinggevend voor je onderzoek. Waar moet je naar zoeken en welk bewijs moet je verzamelen om een casus te maken? Het is handig om in een vooronderzoek eerst red flags te definiëren. Vervolgens ga je hiernaar op zoek. Veel onderzoekers gebruiken deze zoekmethode. Logisch, want je omschrijft een duidelijk doel. En je onderzoeksopdracht wordt daarmee simpel en eenduidig: zoek de red flags.

Vooronderzoek: handmatig of geautomatiseerd?
In het huidige digitale tijdperk – met een extreem grote hoeveelheid aan big data – is het een onmogelijke opgave om het volledige onderzoek handmatig te verrichten. Het is alsof je een speld in een hooiberg zoekt. Anno 2021 omvat een onderzoek nog steeds veel handmatige handelingen. Dat kan veel efficiënter. Bijvoorbeeld door de innovatieve Noctua onderzoekssoftware te gebruiken. Deze software voert het vooronderzoek naar red flags – het meest tijdrovende deel – automatisch uit. Zo minimaliseer je als onderzoeker de kans op fouten, versnel je het onderzoeksproces en maak je je werk veel leuker.

Artificial narrow intelligence (ANI)
Als je digitale open, interne en gesloten bronnen aan elkaar koppelt, krijg je toegang tot een immense hoeveelheid data. Met behulp van artificial narrow intelligence (ANI) spitten slimme algoritmes vervolgens deze bronnen door op zoek naar red flags. Hoe werkt de red flag ANI in de praktijk? Binnen elk digitaal, KYC, CDD, AML, transactiemonitoring en Bibob onderzoek (BDD) speurt de Noctua onderzoekssoftware naar red flags. Keer op keer krijg je als onderzoeker het resultaat te zien. Je kunt nu kiezen voor bevestigen of voor gefundeerd negeren.

Ondersteuning red flag filosofie in de software
Een gemiddeld onderzoek bevat veel red flag vragen. Denk aan: (inter)nationaal negatief nieuws, extreme waardes in financiële ratio’s of bestuurswisselingen kort na de oprichting. Vaak definieer je deze vragen eenvoudig in de software. Je geeft aan in welke bronnen de informatie te verkrijgen is of welke bronnen je met elkaar wilt vergelijken. De software zoekt vervolgens in databronnen – of in de aangeleverde informatie – naar de antwoorden. Digitaal zoeken volgens een vaste systematiek werkt niet alleen veel logischer en eenvoudiger. Je neemt ook gemakkelijker een weloverwogen, op feiten gebaseerde beslissing.

Notificatie? Check de red flag
Als je de Noctua onderzoekssoftware gebruikt, pluk je de vruchten van een geautomatiseerd vooronderzoek naar red flags. Meer dan 100 mogelijke red flags zijn al gedefinieerd. Krijg je een notificatie, dan is dat een aanwijzing dat er mogelijk iets niet klopt. Je gaat direct over tot de kern van de zaak en je beoordeelt of hier sprake is van potentiële red flags. Als je de software goed inricht, heb je als onderzoeker een glasheldere opdracht: check alle red flags.

Voordelen onderzoekssoftware naar red flags
Als je software inzet om te zoeken naar red flags, biedt dat vele voordelen. Graag zetten we er een aantal op een rij:
• Red flag notificaties geven richting aan een onderzoek.
• Kwaliteit onderzoek gaat omhoog.
• Optimale ondersteuning voor jou als onderzoeker.
• Meer werkplezier, onderzoeken wordt bijna een spel.

Meer weten?
Wil je meer weten? Maak een afspraak voor een demonstratie van de software. Of download het
‘Red flag whitepaper’.

Related Posts