Bitcoin voor onderzoekers

Als onderzoeker bij de overheid of een financiële instelling kom je steeds vaker in aanraking met de de Bitcoin (BTC). Vragen voor onderzoekers zijn: wat kun je met BTC in een onderzoek? Hoe doe je een BTC-onderzoek? Waar moet je zoeken? Vragen die steeds belangrijker worden nu de totale waarde van de BTC meer dan 1 triljoen is.

Met Noctua heb je toegang tot de volledige BTC-database. Hierin staan alle transacties vanaf de start van de BTC. Het voordeel is dat je daarmee eenvoudig kunt analyseren hoe de flow van transacties tussen IP-adressen is, naast eventueel locatiegegevens van IP-adressen en informatie over verbonden computer(s).

Ontstaan BTC

De vormgeving van het BTC-protocol was het resultaat van libertarisch-anarchistische ideeën. Het vertrouwen in de financiële wereld was in 2007 fors gedaald en daardoor kreeg de BTC de wind in de zeilen. De ontwikkelaars van het protocol maakten het gebruik en de toegang laagdrempelig.

Overheidscontrole bij BTC en andere alternatieve coins ontbreekt. Altcoins vallen vooralsnog niet onder het toezicht van de centrale banken. Hier is verandering in aan het komen, zie bijvoorbeeld de crypto currency markten, die inmiddels worden gecontroleerd door toezichthouders.

Nieuwe mogelijkheden van de BTC

Laagdrempeligheid is het meest besproken voordeel van de BTC. Iedereen kan, tegen minimale kosten, een account aanmaken zonder identiteitscontrole. Deze (pseudo) anonimiteit maakt dat criminelen veel gebruik maken van de BTC en andere altcoins om geld wit te wassen en grensoverschrijdende transacties uit te voeren.

Wie zijn de gebruikers van BTC en altcoins?

Er zijn ruwweg een drietal gebruikersgroepen te identificeren.

  • Particulieren en investeerders: gebruiken de BTC voor speculatieve doeleinden. Recent onderzoek van de AFM toont aan dat er 1,2 miljoen Nederlandse particulieren BTC aanhouden voor speculatieve doeleinden.
  • Criminelen: voor het doen van (inter) nationale betalingen voor geleverde diensten.
  • Bedrijven: in landen die onder restricties van bijvoorbeeld Amerikaanse toezichthouders vallen. Of bedrijven in landen met een instabiele valuta.

Met name de tweede groep, criminelen, behoeft de aandacht van iedere onderzoeker.

Databases voor BTC-onderzoek?

Waar moet je als onderzoeker informatie halen over BTC-transacties? Er zijn databases op internet te vinden met informatie over BTC-transacties. Nadelen: zoeken is bewerkelijk en de informatie is ondermaats. Er zijn geen onderzoek features en het is niet mogelijk om geavanceerde query’s op de database uit te voeren (complete transactie structuur van een adres). Verdachte patronen ontdekken is daarmee moeilijk tot onmogelijk.

Voordelen van de Noctua BTC database?

Om het voordeel van een volledige BTC-database te illustreren een praktisch voorbeeld. De politie heeft een computer of mobiel ingenomen van een verdachte van criminele activiteiten. Op de computer treft men een BTC-account aan. Een BTC-account heeft zowel BTC-adressen als transacties van BTC. Deze BTC-adressen kunnen in de Noctua-software worden geladen om andere, verbonden personen, partners van de verdachte, te vinden.

Belangrijk om te weten: transacties verdwijnen niet uit het BTC-ledger: traceren is dus jaren later nog mogelijk.

De Noctua database is vrij doorzoekbaar: er zijn geen zoek beperkingen zoals bij de andere BTC-databases.

Koppelingen met Maxmind (een in Massachusetts gevestigd bedrijf voor digitale kaarten dat locatiegegevens voor IP-adressen levert) en Shodan (een zoekmachine waarmee de gebruiker met behulp van verschillende filters specifieke typen computers kan vinden die met internet zijn verbonden) kunnen meer detail informatie geven over de eigenaren van de BTC.

Related Posts