Ontstaansgeschiedenis

Noctua zag in 2016 het levenslicht

Na een presentatie over software voor forensische onderzoekers – bij één van de Nederlandse toezichthouders – ontstond het idee om de krachten te bundelen. Het doel was om functionele, gebruiksvriendelijke onderzoekssoftware te ontwikkelen om fraude en criminaliteit tegen te gaan. Vanaf de start is er intensief samengewerkt met de klanten van het eerste uur: de experts van forensische afdelingen. De kennis en ervaring die zij inbrengen, werpt zijn vruchten af. En nog steeds slaan we de handen ineen om de software continu te verbeteren.

Het logo

In het logo van Noctua is een gestileerde uil verwerkt. De keuze voor deze roofvogel als symbool voor onze onderzoekssoftware is bewust. Criminaliteit speelt zich op grote schaal af in een schimmige, ondergrondse wereld. Als nachtdieren beschikken uilen over een uitstekend gehoor en een prima zicht in het donker. Als onderzoekssoftware vertolkt Noctua een vergelijkbare rol: jagen op prooien die zich ‘buiten het zicht’ bezighouden met criminaliteit en fraude.

De organisatie

De hoge competentie van de softwareontwikkelaars maakt een hiërarchische organisatiestructuur overbodig. Onze experts krijgen de volledige vrijheid om te doen waar ze goed in zijn. Uiteraard binnen de richtlijnen van een gedeelde visie waarbij ze kunnen rekenen op de benodigde ondersteuning.

Visie

Met behulp van technologie diepgravend en hoogstaand onderzoek tegen fraude en criminaliteit mogelijk maken en zo een veilige samenleving en sterke rechtsstaat creëren.

Missie

High-end onderzoekssoftware ontwikkelen die organisaties optimaal ondersteunt in hun strijd tegen fraude en criminaliteit.